LÕI LỌC NƯỚC KANGAROO SỐ 4 – MÀNG RO FILMTEC

LÕI LỌC NƯỚC KANGAROO SỐ 4 – MÀNG RO FILMTEC

550,000

  • Màng mỏng RO flimtec ( USA ) kích thước 0,0001 micro.
  • Chức năng loại bỏ 99,9% các tạp chất kim loại nặng.

0961693828