LÕI LỌC NƯỚC KANGAROO SỐ 3

LÕI LỌC NƯỚC KANGAROO SỐ 3

80,000

  • Loại lõi             : Lõi thô

  • Thứ tự lõi lọc  : Lõi lọc số 3

  • Chức năng      : Loại bỏ tạp chất bẩn kích thước trên 1 micron

0961693828